ÇORUM EFSANELERİ

Kız Uçan Kaya Efsanesi

Ortaköy’de o vakitlerde zengin bir ağa varmış. O ağanın bir güzel kızı varmış. O kız güzellikte dillere destan olmuş. Ortaköy’de fakir fakat çok yakışıklı bir delikanlı varmış. Bu delikanlının o zengin ağanın kızına gönlü düşmüş. Bir gün fakir delikanlı anasını ağanın kızına dünür göndermiş. Delikanlı ağanın kapısını çalmış, ağa o fakir anayı kapısından kovmuş. Tabiî ki delikanlı üzülmüş. Delikanlı, kıza bir aracı bulup haber göndermiş. Kıza kaçmayı teklif etmiş kız kabul etmiş. Nihayet, kızla uçan kayaya tırmanmışlar. Gecenin karanlığında o zalim kayayı görmemişler. Zavallı kız taştan düşüp ölmüş. Kaya şimdiki Çorum yolu üzerinde ve kan rengindedir. O gün bu gün o kayanın adı hâlâ kız uçan kaya diye söylenmektedir. (Çorum)

 

Koyun Baba Efsanesi

Koyunbaba bir ‘'Efsane Adam''dır. Söylenceleri (menkıbeleri) dilden dile dolaşmıştır. İki küçük kitapçık bunları bugüne, bize aktarır. Bunlardan birisi H.1285 tarihinde, 33 sahifeden oluşan (Mehmet Recai bin Mehmet Bafravi) nin “Haza Vilayetname ve menakıb-i Koyunbaba” ismini taşıyan; öteki 29 Ramazan H.1262 tarihinde ‘'Naimi''nin yazdığı, başlangıç sahifesinin başında, (Koyunbaba Sultan Zaviyedarı Şeyh Hasan Baba bin Mehmet Vakfı) diye şerh verilendir ki Naimi, bu anlatılanların tarih yönünden değeri olmamakla beraber, bunları anlatmaktan kaçınmadığını söyler. Bu söylentileri derleyip, Çorum Yeni Adım gazetesinde yayımlayan Sırrı Çağlar, bunları bir ciltte toplayıp Osmancık Kütüphanesi'ne armağan etmiştir. 437 no.da kayıtlıdır.
 

 

 


İLETİŞİM

Adres: Karakeçili Mh. Fuar Cd. No: 2 Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Binası

ÇORUM

Telefon: (0364 224 44 50)
Faks: